1585491357_photo_2020-03-29_15-22-20.jpg
ruki.jpg

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

ХҮНДҮЛҮГ ЧАҢГЫС ЧЕР ЧУРТТУГЛАР, АДАЛАР!

Ада кижиниң ажы-төлүн шын кижизидеринге киржилгези улуг, үлегерлиг болур ужурлуг. Өг-бүлеге ада кижиниң туружу онзагай. Ол кандыг-даа үеде өг-бүлезиниң быжыг чөленгиижи, азыракчызы. Ажыл-иштиң кадыг бергезин кылыр, изиг-соокта кадатта малын хайгаараар, ырак орукче чорук кылып, тайга-сынче аңнап-меңнээр, чазаныр-дарганнаар болгаш ус-тывыш ажылдары шупту эр кижиге онаажыр. 

Ада кижи өгнүң эр ээзи, ажы-төлүнүң ачазы, сүмелекчизи, деткикчизи, камгалакчызы болурундан аңгыда, ада-өгбе ызыгуурунуң уламчылакчызы болуп чорууру-биле хүндүткелдиг.

Бичии кижи чажындан тура ачазын эки деп санаар, ооң четпестерин эскербес, ачам күштүг, ол кажан-даа, каяа-даа ыяап-ла дузалап чедип келир деп чүвеге бүзүрээр. Оол уруг ачазын дөзексээр. Чугаа-домаан, кылажын дээш, ачазын бүгү талазы-биле өттүнүп алыксаар. Кыс уругга ада кижиниң үлегери эки болза, уруунуң өг-бүлези, чуртталгазы аас-кежиктиг болур. 

Ынчангаш бистиң Тыва Республиканың адаларынга кадыкшылды, өг-бүлеңерге аас-кежикти, ажы-төлүңерниң каткы- хөглүг, өөрүшкүлүг өзүп доругарын күзедивис!

Байырлал-биле!
АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЕГЭ.jpg
IMG-bf3b6350bc12bfbfc1c77f398a024878-V.j
обр.jpg
пенсионный.jpg
Мини баннер для сайта.jpg
QR-код с ссылкой для iOS.png

QR-код с ссылкой для iOS

QR-код с ссылкой для Android.png

QR-код с ссылкой для Android